m2I

m2I ofereix serveis tècnics enfocats a les árees d'eficiència energética, de real estate, d'arquitectura i de gestió, tots ells enfocats al món de la construcció, arquitectura i inmobiliària, oferint un servei integral per la consecució de les estratègies marcades, amb i per al client.

Oferim 4 línies de serveis molt diferenciades, però a la vegada, complementàries per poder oferir un servei integral als nostres clients.

m2I té una estructura basada en un equip propi i una xarxa de col·laboradors tècnics i tecnològics que aporten “know-how” de qualitat i eficiència.

 

Misió

Assessorament als nostres clients, en matèria d'eficiència energètica, de gestió i d'administració d'actius, acompanyament i assessorament en la compra de actius immobles.

 

Visió

Materialitzar amb èxit totes les oportunitats per aconseguir la satisfacció, amb el millor producte - servei, dels nostres clients, de forma trasparent, ordenada i basada en processos productius en tot moment.

 

Valors

  • Orientació i compromis amb el client.
  • L'opinió dels clients com a base per a l'obtenció de resultats.
  • Compromís amb els resultats.
  • Millora de processos que revereteixin en el client.
  • Sostenibilitat i eficiència.
  • Responsabilitat social.
  • Capacitat d'anàlisis lliurant la nostra opinió.
Col·laboradors
Hector Lopez Fouz de Barcelona, Barcelona, ES en Houzz